Summer School dilaksanakan pada tanggal 20 – 26 September 2019. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Gudlak ID dan Universiti Science Islam Malaysia (USIM). Selain itu, Summer School ini juga bekerjasama dengan komunitas Malaysia bernama The Bulb On Project dan International Law Unit. Tema dari Summer School ini adalah Promoting Peace and Humanity in Contemporary World.

Kegiatan dalam ASEAN Classroom berfokus kepada intellectual discussions in diverse topics yang dihadiri oleh Kaylee Koehlinger as Volunteer Hevenly Culture World Peace, Restoration of Light in Indiana United States. Keunikan dari event ini, hampir seluruh aktivitas diskusi dan belajar dilakukan secara outdoor, salah satunya seperti kegiatan sosial di Pusat Jagaan Nurul Jannah, Kuala Lumpur.

Selain kegiatan diskusi dan Volunteer Project, para peserta juga akan diajak berkunjung ke tempat bersejarah Malaysia seperti Monument of Malaysia dan juga Campus Tour, dan tak lupa ada Amazing Race, salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta

The ASEAN Classroom 2019

September 20, 2019 - September 26, 2019